Doğu’nun Merkezine Seyahat

  Pierre de Gigord Koleksiyonu’ndan İstanbul’da Gezginlerin 100 Yılı

  doğunun-merkezine-seyahat

  İstanbul Araştırma Merkezi Enstitüsü sergi salonunda düzenlenen “Doğu’nun Merkezine Seyahat” sergisinde, Batılıların 18. Yüzyılda merakla başlayarak sonraki yüzyıllarda dönüşerek süregelen Doğu topraklarına seyahatleri anlatılıyor.

  Doğu seyyahlarının tarihte değişime uğrayan profillerinden, bilim adamları, siyasetçiler, ticaret ve  sanatçılara kadar insan profili görmek mümkün. Coğrafyacı, arkeolog, dilbilimci, mimar, botanikçi ve din adamlarının bulunduğu kalabalık bir meslek grubu, 18. yüzyıl sonundan 19. yüzyıl ortalarına kadar Doğu coğrafyasında seyahat etmiş ve bu koleksiyon ortaya çıkmış.

  doğunun merkezine seyahat

  1850’li yıllara kadar sürdürülen keşif eksenli araştırmacı dil, Kırım Savaşı sonrasında yerini seyyah gruplarının Doğu kültürünü tüketici diline yerini bırakır. Artık seyahatin öznesi bilim kurumlarının Doğu’ya gönderdiği bilgi toplayıcı ve yorumlayıcı seyyah tipi değil, bu tipin ürettiği imgeler üzerinden gizemli coğrafyaları hızla yağmalayan turist tipidir.

  “Doğu’nun Merkezine Seyahat 1850-1950” sergisi, bireysel keşif seyahatlerinin yerini alan kitle turizmi ve seyahat kültürünün dönüşümünü, Osmanlı dönemi fotoğrafları ve efemera alanlarında dünyanın önde gelen koleksiyoncularından biri olan Pierre de Gigord’un koleksiyonundan derlenen eserler aracılığıyla inceliyor.

  Sergide öne çıkan öğe ise son dönem Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti erken dönem manzaraları.

  Yer: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı-Beyoğlu

  Tarih: 04 Haziran – 17 Ekim 2015

  Bilgi: bilgi@iae.org.tr

   

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir